LoggaVitbakgrund-page-001

Handledarkurs  

Heter också Introduktionsutbildning

Kursen behöver genomföras av både handledaren och eleven, dock behöver den inte genomföras samtidigt.

Se våra kursdatum och boka via bokningsformuläret eller genom att ringa oss 08-6678797

Kursen kostar 500 kr per person och betalning ska vara HEMA trafikskola tillhanda senast 5 bankdagar före kursdatumet. Plats är bokad och garanterad när betalning inkommit till HEMA trafikskola. Om betalning ej inkommit i tid anses kursplatsen tillgänglig för vidare bokning av annan.

Det är viktigt att komma i god tid till trafikskolan, gärna 15 min före kursstart.

Ta med giltig legitimation för samtliga deltagare.


Kursen kräver 100 % närvaro enligt Transportstyrelsens regler, så vid sen ankomst eller missad tid så debiteras kursen till fullo.

Välkommen!

HEMA trafikskola registrerar elektroniskt den som gått introduktionskursen till Transporstyrelsen efter kursen.

Info för dig som vill vara handledare vid privat övningskörning

Den som vill övningsköra privat måste ha en godkänd handledare. Du som ska vara handledare vid privat övningskörning för personbil ska ha gått en introduktionsutbildning (handledarkurs) innan du kan bli godkänd som handledare. 

För att din ansökan ska bli godkänd som handledare måste

  • du ha fyllt 24 år
  • din elev ha ett giltigt körkortstillstånd
  • du och din elev ha gått en introduktionsutbildning under de senaste 5 åren.
  • du ha ett giltigt körkort utfärdat i Sverige eller en annan EES-stat, för det fordon som ni ska övningsköra med, och ha haft det under sammanlagt minst 5 av de senaste 10 åren. Körkortet får inte ha varit återkallat de senaste 3 åren.
  • Vana och kännedom om det aktuella fordonet
Introduktionsutbildningen (handledarkursen) är giltig i 5 år från den dag utbildningen genomfördes. Eleven får börja övningsköra med godkänd handledare när eleven fyllt 16 år.

Du ansöker om handledarskap för privat övningskörning hos Transportstyrelsen. Klicka här.

Tänk på att det är du som handledare som räknas som förare under övningskörningen! Som handledare ansvarar du även för att eleven uppfyller kraven för övningskörningen och att fordonet är tjänligt för privat övningskörning.