LoggaVitbakgrund-page-001

Viktig information för dig som elev

Vi är alla olika. Just därför lär vi oss olika snabbt och på olika sätt. Antal lektioner som behövs för att uppnå självständighet i trafiken varierar från person till person. Om du inte behöver alla körlektioner du köpt i något av våra körpaket, betalar vi tillbaka mellanskillnaden -10% i administrativa kostnader på paketpriset (om du köpt ett tillfälligt erbjudande räknas returbeloppet på dagsaktuellt ordinarie körpaketspris). 

Du kan även överlåta kvarvarande körlektioner till en annan aktiv elev på HEMAs trafikskola, tex ett syskon. Köpt paket ska utnyttjas till fullo inom 6 månader från och med köptillfället.  Förskottsbetalning gäller på samtliga lektionstillfällen. Vi hanterar inte kontanter på trafikskolan, se våra betalningsalternativ här.

Dom olika körpaketen kan schemaläggas efter just ditt behov och önskemål. Vill du köra mycket en begränsad period och därmed intensivt, så lägger vi såklart upp en plan för det.

För att ditt behov av körklektioner ska kunna tillgodoses är det viktigt att du själv har god framförhållning när det gäller att boka in dina körlektioner. Receptionen hjälper dig gärna med det. HEMA trafikskola kör enkla körlektioner på 50 minuter precis i början av din utbildning om du helt saknar erfarenhet. Därefter tillämpas alltid dubbla körlektioner på 100 min. 

Att ta körkort är en större kostnad. Idag blir det allt viktigare att ha ett körkort, både privat men framför allt när det kommer till jobb. Att i sitt CV kunna skriva "innehar körkort" är idag nästan ett måste. Det är vi på HEMA trafikskola Lidingö medvetna om. Vi strävar därför alltid efter att hålla ett bra pris gentemot dig som elev och kund, utan att tumma det minsta på vår kvalitet. Vi vill att du ska vara 100% nöjd med HEMA trafikskola, både ekonomiskt och resultatsmässigt.

Körtider i bil är måndag - fredag mellan kl. 08.00 - 18.00

Vid uppkörning med trafikskolans bil måste en Avstämningslektion samt datatester Slutprov vara genomförda samt godkända. Annars får uppkörning ske med trafikverkets lånebil.

För inskriven elev på HEMA trafikskola kan det förekomma blåstest med alkoholmätare innan en körlektion. HEMA trafikskola tillämpar såklart nolltolerans mot eventuellt ‰ utslag på alkoholmätaren och körlektionen kommer omedelbart ställas in samt debiteras till fullo.

 

OBS!
AVBOKNING AV KÖRLEKTION MÅSTE SKE SENAST KL 13.00 VARDAGEN FÖRE KÖRLEKTIONEN UNDER RECEPTIONENS ÖPPETTIDER PÅ 08-667 87 97 

Du kan mejla oss om receptionen INTE är öppen. 
 Uppge då alltid bokad lektionstid samt ditt namn och personnummer, annars är inte avbokningen giltig och lektionen anses således förbrukad och kommer debiteras. Lektion kan vid plötslig sjukdom avbokas utan debitering om giltigt läkarintyg har inkommit till HEMA trafikskola inom 10 arbetsdagar.

HEMA trafikskola följer Trafikverkets kursplan beträffande teori och praktik. Undervisningsplanen för trafikskolan är godkänd av Transportstyrelsen och finns tillgänglig för alla att läsa i receptionen. Tillsynsmyndighet för trafikskolan är Transportstyrelsen.